Now Reading
Gaslighting i koranen

Gaslighting i koranen

Mange av oss har et abstrakt forhold til koranen. Det er en åndelig bok som er veldig gammel som vi har et svakt forhold til. Det hevdes at det trengs eksperter for å forstå den. Det er en bok som er verdifull for oss å lese. Viktig for oss å kunne den arabiske teksten, pugge, men ikke forstå betydningen over innholdet. Vi trenger lærde for å kunne forstå den, vil mange hevde. Mange tror ikke at den helligste og tidløse boken kan ha noe innvirkning i vårt moderne daglige liv. 

Som regel så tenker man at koranen handler om eldgamle tider og tema som ikke nødvendigvis appellerer oss i 2022. Det var den tiden profetene levde og de hadde sine utfordringer. Vi er i et helt annet type samfunn med helt unike problemstillinger.Sannheten er at menneskelig psykologi og menneskelig atferd vil konsekvent være det samme. Du vil finne tyranner i dag og om 100 år frem i tid. Du vil finne narsissister i dag og i fremtiden. 

Et slik eksempel finner vi i koranen er den helt unike dialogen mellom Moses og Faraoen.

Hvis man tar en titt i kapittel 26, Konsultasjonen, vil man finne en interessant samtale mellom en profet og tyrann, som er både narsissist og verdenshersker.Det er en tidløs dialog som Allah valgte å belyse i koranensom vil bli lest av flere generasjoner. Tenk dere at fra Adams tid til profeten Muhammad fred være med hams åpenbaringer. Så har Allah, den allmektige valgt ut visse samtaler som en lærdom for hele menneskeheten. Jeg har valgt ut et lite utdrag av denne samtalen- i håp om at vi kan appellere det i våre liv. Allah beordrer Moses om å si følgende ord til faraoen, mens det Israelske folket er i fangenskap.

Konsultasjonen 26
Vers 16- 17: Gå til faraoen å si. Vi er profeter sendt fra vår herre. La barna av Israel slippe fri.

18-19: Faraoen protesterte, «Oppdro vi ikke deg som barn, og vi passet på deg i over flere år? Og du gjorde det du gjorde, Ved å være svært utakknemlig!»

Her kan man bevitne; første gang i historien hvordan en narsissist prøver å endre virkelighetsoppfatning av situasjonen. Istedenfor at fokuset skal ligge på faraoen som holder jødene som slaver så skifter ham fokuset på hvilken «gode gjerninger «som ble gjort av ham da han oppdro Moses. Og hvilken ugjerning/feil Moses gjorde ved å ikke navngihendelsesforløpet. Kun for å skape mer spekulasjon blant tilhørerne. 

Et annet ord for dette kan også beskrives som «gaslighting». Hvor man manipulerer budskapet. Istedenfor å innrømme sine egne feil. Begynner man å plante skyld i budbringeren. 

Hvor mange ganger har vi ikke opplevd i våre liv. Man forsøker å adressere en urett som har skjedd eller som skal skje. Så blir vi minnet på hvilke tjenester eller ærender vi har fått til gjengjeld. Det kan være i din familie. Dine venner, kollega eller bekjente. Det å påminne folk om tjenester som ble gjort til fordel for deg. Det er den ene delen av skyldfølelsen.  Den andre delen handler om hvilke ugjerninger du har gjort i fortiden slik at du skal føle skam over det, og dermed aldri si fra om noe urett. Det er å tåkelegge budskapet, er en eldgammel psykisk krigføring som Allah har lært oss i koranen at vi ikke skal gå i fellen. Denne type hersketeknikk er med å delegitimere budskapet. 

Dermed er det vår jobb å fremme det sanne budskapet selv om hvor mye mottakeren prøver å svartmale oss. For vår seier og tap ligger hos Allah den all mektige. 


Alt jeg har skrevet riktig er fra Allah. Og det som er skrevet feil er på grunn av mine egne svakheter. Måtte Allah tilgi oss og veilede oss på rett vei. 

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.