,

Sadaqa innsamling for en familie som sliter enormt

kr 9000 of kr 9000

Fikk vite om en trengende familie fra Pakistan som på grunn av en krise måtte ta et lån fra arbeidsgiveren. Og nå etter tilbakebetaling av lånet hver måned så sitter dem igjen med 50% av lønna si. På grunn av situasjonen i Pakistan og kostnadene på alt som har gått opp har vi sett nærmere på saken. Vedkommende som kjenner personen er fra Norge og skal gi hjelpen videre til familien så at dem kan klare seg bedre in sha Allah

Dokumentasjonen blir tilsendt oss når lånet er tilbakebetalt.

 

Scroll to Top