Sadaqa innsamling for en trengende familie

kr 9510 of kr 15000

Jeg har hatt samtaler med en familie som befinner seg i en betydelig økonomisk krise og trenger opptil 15 000 kr. Det er barn og to voksne involvert, og de har ikke økonomisk mulighet til å få endene til å møtes. Denne summen er nødvendig for å dekke billettene slik at de kan returnere til hjemlandet, der de mener de vil klare seg bedre. Jeg har undersøkt saken nærmere og er kjent med personenes situasjon.

La våre hjerter slå i takt med medfølelse og la våre handlinger tale høyere enn ord. La oss vise denne familien at de er verdifulle, at deres lidelse ikke er glemt og at det finnes en utstrakt hånd som er klar til å løfte dem opp fra deres dypeste fortvilelse.

Scroll to Top