, ,

Spons et foreldreløs barn i Pakistan – AK

kr 10000 of kr 10000

Alkhidmat Foundation Pakistan har utviklet Orphan Family Support Program (OFSP) for å støtte foreldreløse barn med underprivilegert bakgrunn. Programmet gir nødvendig økonomisk støtte til utdanning og dagliglivsutgifter for barn under 18 år som bor sammen med sine mødre eller andre foresatte etter å ha mistet begge foreldrene. Gjennom ulike moduler sørger programmet for omfattende mental, sosial og moralsk utvikling for disse barna.

Støtten inkluderer skolepenger, kvartalsvis økonomisk støtte og utdanningsmateriell som skolesekker, læreplanbøker, skrivesaker, uniformer og sko. I tillegg omfatter programmet Child & Mother Character Development Program, som fokuserer på den moralske og sosiale veksten til barna.

Du kan sponse et barn for 200kr i måneden og 2400kr i året – in sha Allah

Org : Al Khidmat Foundation

Scroll to Top