, ,

Støtt innkjøp av lokal/tomt for Masjid

kr 3260 of kr 100000

Den som bygger en moské for Allahs skyld, vil Allah bygge et hus for vedkommende i Paradiset. (Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim).

Markaz-ul-Muslimeen er et vellikt masjid på Haugenstua for muslimer med ulike bakgrunn i Groruddalen og omegnen. I løpet av 5 år har antall brukere økt, og lokalet er lite og trangt. I perioder har det vært behov for tre samlinger til fredagsbønn. Og det blir trangt under taraweeh-bønnen i ramadan.

Det er behov for 5 ganger større plass enn det vi har per i dag. Dette vil gi oss mulighet til å ha flere aktiviteter for barn, ungdommer, kvinner og menn. Samtidig har vi tenkt å eie istedenfor leie. Med Allahs hjelp og muslimenes støtte har vi ikke behov for innsamlings appeller i moskéen til daglig drift.

Derfor penger som blir samlet i ramadan skal allokeres til innkjøp av lokaler eller tomt for moskéen. Alt bidrag fra noen tusener til hundrer sier vi takk til.

Måtte Allah gi deg masse belønning og styrke i ramadan.

NB! Husk at du kan ikke bidra med zakah-penger i dette prosjektet.
Scroll to Top
Scroll to Top