, ,

Støtt jenteskole i Dhakad

kr 7870 of kr 10000

Med en imponerende rekord på over 1650 jenter som har mottatt utdanning ved denne fremragende skolen i Dhakad, Pakistan, er det nå 225 studenter som drar nytte av det pedagogiske tilbudet, hvorav 105 jenter er bosatt på madrassaen. Skolen tilbyr en balansert undervisning som kombinerer både religiøse og sekulære fagområder, og dermed gir elevene en helhetlig utdanning.

Vi har tidligere støttet denne skolen og vil sterkt anbefale dere å bidra her. På denne måten kan jenter fra ressurssvake familier få tilgang til en kvalitetsutdanning og være rustet til å møte utfordringene i denne krevende verdenen.

Scroll to Top